Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
izrada web sajta

Telefon inženjering doo- Izgradnja sistema hidroturbina

solarna elektrana

U Srbiji se trenutno koristi oko 62% hidropotencijala i uglavnom se taj procenat odnosi na veće hidroelektrane. Neiskorišćeni hidropotencijal se odnosi na male hidroelektrane. Mini hidroelektrane predstavljaju veliki potencijal za proizvodnju električne energije. Pogodne su za napajanje električnom energijom izolovanih područja kao što su planinski objekti, seoska domaćinstva, turističke destinacije ...

Hidroelektrane u Srbiji proizvode godišnje oko 9180 GWh što je oko 25.5% godišnje proizvodnje. Energija vode je najznačajniji obnovljivi izvor energije i kao takav je ekonomski konkurentan fosilnim gorivima i nuklearnoj energiji. Telefon inženjering doo zastupa kompaniju Eco innovation iz Novog Zelanda u oblasti hidroturbina, a u ponudi su Peltonove, Turgo i Kaplanove hidroturbine.

solarni paneli
PowerSpout LH hidroturbina snage 1,6kW Beograd
solarni paneli
PowerSpout hidriturbina instalirana u Makedoniji
solarni paneli
Hidroturbina snage 3kW instalirana u Paraćinu
solarni paneli
Peltonova PowerSpout hidroturbina
Peltonove hidroturbine

Ove hidroturbine namenjene su za brze planinske potoke. Potrebna visinska razlika je od 3 do 100m, a potreban protok vode od 0,1 do 8l/s. Power Spout Peltonove hidroturbine dizajnirane su za off grid i on grid sisteme. Jedna hidroturbina može da proizvede i do 1,6kW. Hidroturbine se mogu povezivati u paralelu i to do 10 kom, pa se tako dobija snaga 16 kW. Samo jedna hidroturbina može da proizvede dovoljno energije za jedno domaćinstvo. Ako je proizvodnja po satu npr. 1kWh, za dan će biti 24kWh odnosno mesečno 720 kWh što je dovoljno energije za prosečno domaćinstvo. Instaliranje ovakve hidroturbine na dobroj lokaciji može biti isplativo već za 2 godine.

solarni paneli
Turgo PowerSpout hidroturbina
Turgo hidroturbine

Ove hidroturbine rade u opsegu između Frencisovih i Peltonovih, a namenjene su za srednje brze planinske potoke. Potrebna visinska razlika je od 2 do 30m, a potreban protok vode od 3 do 15l/s. Power Spout Turgo hidroturbine dizajnirane su za off grid i on grid sisteme. Jedna hidroturbina može da proizvede i do 1,3kW.

Hidroturbine se mogu povezivati u paralelu i to do 10 kom, pa se tako dobija snaga 13 kW. Samo jedna hidroturbina može da proizvede dovoljno energije za jedno domaćinstvo. Ako je proizvodnja po satu npr. 1kWh, za dan će biti 24kWh odnosno mesečno 720 kWh što je dovoljno energije za prosečno domaćinstvo. Instaliranje ovakve hidroturbine na dobroj lokaciji može biti isplativo već za 2 godine.

solarni paneli
Kaplanove LH PowerSpout hidroturbine

Ove hidroturbine namenjene su za sporije reke i veći protok vode. Potrebna visinska razlika je od 1 do 5m, a potreban protok vode od 25 do 55l/s. Power Spout LH hidroturbine dizajnirane su za off grid i on grid sisteme. Jedna hidroturbina može da proizvede i do 1,5kW. Hidroturbine se mogu povezivati u paralelu i to do 10 kom, pa se tako dobija snaga 15 kW. Samo jedna hidroturbina može da proizvede dovoljno energije za jedno domaćinstvo. Ako je proizvodnja po satu npr. 1kWh, za dan će biti 24kWh odnosno mesečno 720 kWh što je dovoljno energije za prosečno domaćinstvo. Instaliranje ovakve hidroturbine na dobroj lokaciji može biti isplativo već za 2 godine.

Više informacija o hidroturbinama možete pogledati na našem sajtu: www.hidroturbine.co.rs

Kontakt informacije :

adresa: Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
tel: (+381 11) 316-95-99
fax: ( +381 11) 316-95-39
E-mail: office@telefon-inzenjering.co.rs

Pratite nas :

Copyright © 2013 Telefon-inženjering sva prava zadržana . web dizajn by MD