Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
logo
cenovnik solarnih panela
Podrška & Prodaja
tel: (+381 11) 316-95-99
Radno vreme
Pon-Pet 08:00-16:00

Telefon Inženjering

Lider u oblasti obnovljivih izvora energije
solarni paneli

O nama

solarni paneli

Misija i vizija

solarni paneli

Proizvodi

solarni paneli

Karijera

Izgradnja sistema hidroturbina


solarni paneli

U Srbiji se trenutno koristi oko 62% hidropotencijala i uglavnom se taj procenat odnosi na veće hidroelektrane. Neiskorišćeni hidropotencijal se odnosi na male hidroelektrane. Mini hidroelektrane predstavljaju veliki potencijal za proizvodnju električne energije. Pogodne su za napajanje električnom energijom izolovanih područja kao što su planinski objekti, seoska domaćinstva, turističke destinacije ...
Hidroelektrane u Srbiji proizvode godišnje oko 9180 GWh što je oko 25.5% godišnje proizvodnje. Energija vode je najznačajniji obnovljivi izvor energije i kao takav je ekonomski konkurentan fosilnim gorivima i nuklearnoj energiji. Telefon inženjering doo zastupa kompaniju Eco innovation iz Novog Zelanda u oblasti hidroturbina, a u ponudi su Peltonove, Turgo i Kaplanove hidroturbine.solarni paneli
PowerSpout LH hidroturbina snage 1,6kW Beograd
solarni paneli
PowerSpout hidriturbina instalirana u Makedoniji
solarni paneli
Hidroturbina snage 3kW instalirana u Paraćinu


Peltonove hidroturbine

Ove hidroturbine namenjene su za brze planinske potoke. Potrebna visinska razlika je od 3 do 100m, a potreban protok vode od 0,1 do 8l/s. Power Spout Peltonove hidroturbine dizajnirane su za off grid i on grid sisteme. Jedna hidroturbina može da proizvede i do 1,6kW. Hidroturbine se mogu povezivati u paralelu i to do 10 kom, pa se tako dobija snaga 16 kW. Samo jedna hidroturbina može da proizvede dovoljno energije za jedno domaćinstvo. Ako je proizvodnja po satu npr. 1kWh, za dan će biti 24kWh odnosno mesečno 720 kWh što je dovoljno energije za prosečno domaćinstvo. Instaliranje ovakve hidroturbine na dobroj lokaciji može biti isplativo već za 2 godine.

solarni paneli

Turgo hidroturbine

Ove hidroturbine rade u opsegu između Frencisovih i Peltonovih, a namenjene su za srednje brze planinske potoke. Potrebna visinska razlika je od 2 do 30m, a potreban protok vode od 3 do 15l/s. Power Spout Turgo hidroturbine dizajnirane su za off grid i on grid sisteme. Jedna hidroturbina može da proizvede i do 1,3kW.
Hidroturbine se mogu povezivati u paralelu i to do 10 kom, pa se tako dobija snaga 13 kW. Samo jedna hidroturbina može da proizvede dovoljno energije za jedno domaćinstvo. Ako je proizvodnja po satu npr. 1kWh, za dan će biti 24kWh odnosno mesečno 720 kWh što je dovoljno energije za prosečno domaćinstvo. Instaliranje ovakve hidroturbine na dobroj lokaciji može biti isplativo već za 2 godine.

Više informacija o hidroturbinama

možete pogledati na našem sajtu:

Kaplanove LH PowerSpout hidroturbine

Ove hidroturbine namenjene su za sporije reke i veći protok vode. Potrebna visinska razlika je od 1 do 5m, a potreban protok vode od 25 do 55l/s. Power Spout LH hidroturbine dizajnirane su za off grid i on grid sisteme. Jedna hidroturbina može da proizvede i do 1,5kW. Hidroturbine se mogu povezivati u paralelu i to do 10 kom, pa se tako dobija snaga 15 kW. Samo jedna hidroturbina može da proizvede dovoljno energije za jedno domaćinstvo. Ako je proizvodnja po satu npr. 1kWh, za dan će biti 24kWh odnosno mesečno 720 kWh što je dovoljno energije za prosečno domaćinstvo. Instaliranje ovakve hidroturbine na dobroj lokaciji može biti isplativo već za 2 godine.


Kontakt informacije :

adresa: Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Bosanska 16A, 22304 Novi Banovci
tel: (+381 11) 316-95-99
fax: ( +381 11) 316-95-39
E-mail: office@telefon-inzenjering.co.rs

Pratite nas :
Copyright © 2022 Telefon-inženjering sva prava zadržana . web dizajn by MD