Telefon inženjering

Lider u oblasti obnovljivih izvora energije

solarnih
elektrana
0 +
OFF grid
solarnih sistema
0 +
Termoenergetskih
instalacija
0 +
Telekomunikacionih
instalacija
0 +

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije predstavljaju budućnost planete – oni čine neiscrpan izvor energije koja je besplatna i koja se može koristiti u različite svrhe, ne stvarajući negativne efekte na životnu sredinu.
Sa rastom populacije i različitih ljudskih zahteva, sve više raste i potreba za energijom koja je neophodna za podmirenje novonastalih potreba.

Poslednji projekti

Najveći izbor solarne opreme u Srbiji!

Proverena oprema vodećih svetskih proizvođača

Telefon inženjering Smart Energy Home

Energetska efikasnost objekata zavisi od 4 glavna faktora:

Energetski efikasna grafnja objekata

kako veći udeo u potrošnji energije odlazi na zagrevanje i hlađenje objekta, da bi se smanjili gubici energije neophodno je uraditi adekvatnu izolaciju objekta kao i ugraditi kvalitetnu stolariju. Na taj način smanjujemo gubitke energije.

Energetski efikasan uređaj

pravilnim izborom potrošača, potrošnja energije u domaćinstvu može da se smanji čak za 50%. Preporučuje se korišćenje štedne rasvete, potrošača energetske klase A…

Smart home

Korišćenjem pametnih instalacija može se optimizovati potrošnja energije i svesti na minimum, a da se pri tome ne remeti komfor stanovanja u takvom objektu. Isključenjem nepotrebnih potrošača kada se ne boravi u objektu, ostvariće se velike uštede. Takođe, uključivanjem potrošača u delu dana sa najvećim intezitetom sunčevog zračenja, omogućavamo maksimalnu efikasnost solarnog sistema.

Vetrenjače

Da bi proizveli dovoljno energije iz obnovljivih izvora neophodno je da koristimo više izvora energije. S obzirom da integrišemo više obnovljivih izvora kao što su solarni paneli, solarni kolektori, toplotne pumpe, vetrogeneratori, hidroturbine, gorive ćelije, kogeneratori u jedinstven sistem u mogućnosti smo da ponudimo kompletno napajanje električnom i toplotnom energijom objekta iz obnovljivih izvora.