Izgradnja solarnih elektrana i solarnih sistema

Pružamo projektovanje i izgradnju solarnih sistema i elektrana po sistemu “ključ u ruke”.

Predstavljamo kompaniju sa najviše referenci iz oblasti solarnih fotonaponskih sistema u našoj zemlji. Iza sebe imamo urađenih preko 3000 solarnih sistema i puštene u rad prve solarne elektrane u Srbiji i to u Zaječaru, Nišu, Novom Sadu, Beogradu, Čačku. Prisutni smo na tržištu Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Švajcarske, a, u novije vreme, i na Afričkom tržištu. Dobitnici smo niza nagrada, među kojima je i nagrada za najbolje inovativno rešenje napajanja električnom i toplotnom energijom iz obnovljivih izvora, a u konkurenciji 37 renomiranih Evropskih kompanija, organizovano 2013. godine od strane Ujedinjenih Nacija.

S obzirom da integrišemo više izvora energije kao što su solarni paneli, solarni kolektori, vetrogeneratori, hidroturbine i toplotne pumpe, možemo kompletno rešiti napajanje objekata električnom i toplotnom energijom.

Naši sistemi pronalaze različita mesta primene:

privatne kuće

vikendice

plovni objekti

sistemi za navodnjavanje

farme

salaši

spoljna rasveta

solarne elektrane

i svi drugi stambeni ili komercijalni objekti gde je potrebno obezbediti električnu energiju i grejanje

Primeri solarnih elektrana

Solarna elektrana Šabac

Solarna elektrana - Šabac

Prva solarna elektrana u Novom Sadu

Solarna elektrana - Novi Sad

Solarna elektrana Beograd

Solarna elektrana - Beograd

OFF grid solarni sistemi

OFF grid solarni sistemi

Nalaze svoju primenu u objektima koji su udaljeni od elektrodistributivne mreže ili joj nemaju pristupi, kao što su vikendice, salaši, čamci, kao i telekomunikacioni objekti i objekti za distribuciju nafte i gasa. OFF grid sistemi podrazumevaju skladištenje proizvedene energije u solarne baterije, koja se kasnije koristi za napajanje potrošača. Ovi sistemi nesmetano mogu da reše napajanje potrošača kao što su rasveta, TV, frižider, pumpa za vodu, a po potrebi, mogu da reše i napajanje većih potrošača. Naši hibridni sistemi imaju mogućnost dopunjavanja putem mreže ili agregata.

ON grid solarni sistemi

ON grid solarni sistemi

Ovakvi sistemi se instaliraju kod domaćinstava ili privrednih subjekata koji imaju priključak na elektrodistributivnu mrežu. Instaliraju se u cilju ostvarenja ušteda kroz smanjenje potrošnje električne energije, dok se kod privrednih subjekata višak može i prodati. On grid solarni sistemi se dimenzionišu tako da omogućavaju pokrivanje potrošnje planiranih potrošača, dok se višak može vratiti u mrežu. Novi Zakon o obnovljivim izvorima energije omogućava domaćinstvima da postanu prozjumeri i „guraju“ deo energije nazad u mrežu i na taj način pokrivaju svoju potrošnju u toku godine.

Solarno navodnjavanje

Solarni sistemi za navodnjavanje

Solarni sistemi predstavljaju idealno rešenje za navodnjavanje različitih kultura. Najveće potrebe za navodnjavanjem su u letnjem periodu kada je i najveća proizvodnja električne energije. Ovakvi sistemi mogu da budu sa baterijama i bez baterija.
Sistemi sa baterijama akumuliraju energiju u baterije, tako da se omogućava kontinuirano navodnjavanje noću i/ili danju, npr za voćnjake. Sistemi bez baterija podrazumevaju da se pumpe za navodnjavanje napajaju direktno iz solara, kada ima sunčeve energije i mogu se koristiti za sisteme kap po kap, punjenje bunara…

Solarna rasveta i solarni telekomunikacioni sistemi

Solarna rasveta i solarni telekomunikacioni sistemi

Podrazumevaju solarne sisteme za napajanje led rasvete i napajanje potrošača na udaljenim telekomunikacionim objektima, gasnim podstanicama, za napajanje industrijskih sistema. Solarna led rasveta u zimskim uslovima ima mogućnost dimovanja rasvete, radi manje potrošnje energije. Naši sistemi su hibridnog tipa i postoji mogućnost kombinacije sa agregatom ili vetrogeneratorom. Kapacitet baterija se određuje prema autonomiji rada solarnog sistema.

Solarni video nadzor

Telefon inženjering koncept solarnog video nadzora podrazumeva video nadzor sa integrisanim alarmnim sistemom. Solarne kamere se odlikuju vrlo malom potrošnjom energije, prenos podataka se vrši pomoću GSM mreže, a sistem ima integrisan senzor pokreta, senzor loma, senzor promene temperature… Kamera može da šalje slike na mobilni telefon ili mail, a praćenje može da se vrši i pomoću Web portala. Solarni video nadzor je idealno rešenje za nadzor i zaštitu objekata udaljenih od elektrodistributivne mreže.