Izgradnja sistema toplotnih pumpi

Izgradnja sistema toplotnih pumpi

Preko 50 % sunčeve energije se apsorbuje u zemlju. Tako zemlja predstavlja akumulator toplotne energije.Tu energiju možemo iskoristiti preko toplotne pumpe. Ona radi po principu zakona termodinamike, gde se energija ne može ni stvoriti ni uništiti već samo promeniti svoj oblik i mesto postojanja.
Na utrošenih 1 kWh električne energije za rad toplotne pumpe dobija se oko 4 kWh toplotne energije iz zemlje ili vazduha gratis. Tako npr. sa toplotnom pumpom koja ima potrošnju od 5 kWh električne energije dobijate isti efekat kao i elektro kotao od npr. 24 kW samo što sa toplotnom pumpom ostvarujete uštedu od oko 19 kWh (oko 80% uštede). Vršimo projektovanje i izgradnju sistema toplotnih pumpi po principu “ključ u ruke”.

Primeri sistema toplotnih pumpi

Toplotna pumpa vazduh-voda, Bačko Gradište

Toplotna pumpa vazduh - voda, Bačko Gradište

Toplotna pumpa voda – voda u Sremskoj Mitrovici

Toplotna pumpa voda – voda u Sremskoj Mitrovici

Toplotna pumpa za grejanje objekta i sanitarne vode

Toplotna pumpa za grejanje objekta i sanitarne vode

Toplotne pumpe voda - voda

Toplotne pumpe voda - voda

Sistemi toplotnih pumpi se razlikuju po medijumu koji se koristi za zagrevanje odnosno hlađenje. Tako postoje toplotne pumpe zemlja-voda gde se tečni medijum ne meša sa podzemnim vodama, voda-voda sistem gde podzemne vode direktno cirkulišu kroz sistem i vazduh-voda gde toplotna pumpa uzima toplotnu energiju iz vazduha. Koji sistem koristiti, zavisi od lokacije na kojoj se objekat nalazi.
Ukoliko ima dovoljno podzemnih voda, koristi se sistem voda-voda koji je i najefikasniji. Ukoliko nema dovoljno podzemnih voda, koristi se sistem zemlja-voda. Ako postoji problem bušenja bunara (kod područja sa mnogo kamena u zemlji), koristi se sistem vazduh-voda.

Toplotne pumpe vazduh - voda

Toplotne pumpe vazduh - voda

Toplotne pumpe vazduh – voda u poslednje vreme postaju sve atraktivnije za rešavanje problema grejanja i hlađenja objekata. Razlog su, pre svega, niži troškovi instaliranja iz razloga što nije potrebno izvoditi građevinske radove oko bušenja bunara.
Takođe, i napredak tehnologije toplotnih pumpi vazduh-voda doveo je praktično do izjednačavanja efikasnosti ovih toplotnih pumpi sa sistemima voda – voda. Korišćenjem toplotnih pumpi u sistemima grejanja i hlađenja mogu da se ostvare uštede i do 80% u odnosu na klasične sisteme grejanja.

Toplotne pumpe u kombinaciji sa solarnim kolektorima

Toplotne pumpe u kombinaciji sa solarnim kolektorima

Inovativno rešenje kompanije Energie predstavlja idealno rešenje za grejanje objekta i grejanje sanitarne vode sa efikasnošću čak do 85%. Kombinovani sistem toplotne pumpe u kombinaciji sa solarnim kolektorima kroz koje cirkuliše plin predstavlja trenutno najbolje rešenje na tržištu.
Toplotna energija se prenosi sa solarnog kolektora do toplotne pumpe, odnosno bojlera, pomoću ekološkog plina. Ovakav sistem ima čitav niz prednosti u odnosu na klasična rešenja i to: nema rizika od pregrevanja, nema rizika od zamrzavanja, ne postoji mogućnost stagnacije, može da se instalira na krov ili zid, dug životni vek. Solarni kolektori prenose solarnu energiju 24 sata dnevno 365 dana godišnje, bez problema čak i noću i za vreme hladnih dana.

Grejne instalacije, podno grejanje, radijatorsko grejanje, fenkoili

Grejne instalacije, podno grejanje, radijatorsko grejanje, fenkoili

Funkcionalnost sistema grejanja i hlađenja u dobroj meri zavisi od ispravno dimenzionisanih grejnih instalacija. Najveća efikasnost u radu toplotne pumpe je sa podnim grejanjem, zatim fenkoilima i, na kraju, radijatorskim grejanjem.
Ako se koristi radijatorsko grejanje sa toplotnom pumpom poželjno je “predimenzionisati” broj radijatora, te na taj način omogućiti nesmetano grejanje objekta i pri nižim temperaturama polaznog voda toplotne pumpe. Telefon inženjering doo vrši projektovanje i izgradnju sistema grejnih instalacija.