Izgradnja telekomunikacionih i energetskih instalacija

Izgradnja telekomunikacionih i energetskih instalacija

Ogromno iskustvo na polju telekomunikacionih sistema sa preko 5000 urađenih objekata telefonskih instalacija širom Srbije. Kompletna izgradnja pretplatničkih mreža od centrale do pretplatnika.

Kilometri postavljenih optičkih kablova na povezivanju telefonskih centrala, polaganje optičkih kablova direktno od centrale do krajnjih korisnika na Novom Beogradu. Izrada sistema pametnih instalacija, sistema videonadzora, protiv požarne zaštite, sistema kablovske televizije…

Primeri instalacija

Povezivanje pametnih instalacija u Beogradu

Povezivanje pametnih instalacija u Beogradu

Povezivanje strujnih instalacija u Beogradu

Povezivanje strujnih instalacija u Beogradu

Provlačenje okiten cevi za optičke kablove na Novom Beogradu

Provlačenje okiten cevi za optičke kablove na Novom Beogradu

Telefonske instalacije

Telefonske instalacije

Prilikom rekonstrukcije telefonske mreže u Beogradu od strane Telekoma, Telefon inženjering doo je uradio veći deo posla. Radove izvodimo na spuštanje telefonskih koncetracija sa potkrovlja zgrada u prizemlje objekata i izradu novih instalacija. Velik broj telefonskih instalacija uradili smo na centralnom području Beograda i to na telefonskim centralama ATC Akademija, Istureni stapen Jovanova, Dorćol, Zeleni venac kao i centralno područje Zemuna. Takođe, na Novom Beogradu smo uradili velik broj instalacija kablovske televizije, kao i optičkih instalacija. Uradili smo povezivanje optičkim kablom Telefonske centarale u Surčinu sa telefonskom centralom u Jakovu.

Komunikacioni sistemi obnovljivih izvora energije

Nadzor i kontrola rada solarnih sistema su neophodni u cilju dobijanja maksimalnih rezultata. Naši solarni sistemi imaju mogućnost daljinske komunikacije, gde se dobija kompletan uvid u rad solarnog sistema, bez obzira na lokaciju instaliranog sistema. Komunikacija se obavlja preko GSM mreže. Stalnim ulaganjem u istraživanje i razvoj, uvodimo inovativna rešenja na polju obnovljivih izvora.