Izgradnja sistema hidroturbina

Izgradnja sistema hidroturbina

U Srbiji se trenutno koristi oko 62% hidropotencijala i uglavnom se taj procenat odnosi na veće hidroelektrane. Neiskorišćeni hidropotencijal se odnosi na male hidroelektrane. Mini hidroelektrane predstavljaju veliki potencijal za proizvodnju električne energije. Pogodne su za napajanje električnom energijom izolovanih područja kao što su planinski objekti, seoska domaćinstva, turističke destinacije …
Hidroelektrane u Srbiji proizvode godišnje oko 9180 GWh što je oko 25.5% godišnje proizvodnje. Energija vode je najznačajniji obnovljivi izvor energije i kao takav je ekonomski konkurentan fosilnim gorivima i nuklearnoj energiji. Telefon inženjering doo zastupa kompaniju Eco innovation iz Novog Zelanda u oblasti hidroturbina, a u ponudi su Peltonove, Turgo i Kaplanove hidroturbine.

Primeri sistema hidroturbina

PowerSpout LH hidroturbina snage 1,6kW Beograd

PowerSpout LH hidroturbina snage 1,6kW Beograd

PowerSpout hidriturbina instalirana u Makedoniji

PowerSpout hidriturbina instalirana u Makedoniji

Hidroturbina snage 3kW instalirana u Paraćinu

Hidroturbina snage 3kW instalirana u Paraćinu

Peltonove hidroturbine

Peltonove hidroturbine

Sistemi toplotnih pumpi se razlikuju po medijumu koji se koristi za zagrevanje odnosno hlađenje. Tako postoje toplotne pumpe zemlja-voda gde se tečni medijum ne meša sa podzemnim vodama, voda-voda sistem gde podzemne vode direktno cirkulišu kroz sistem i vazduh-voda gde toplotna pumpa uzima toplotnu energiju iz vazduha. Koji sistem koristiti, zavisi od lokacije na kojoj se objekat nalazi.
Ukoliko ima dovoljno podzemnih voda, koristi se sistem voda-voda koji je i najefikasniji. Ukoliko nema dovoljno podzemnih voda, koristi se sistem zemlja-voda. Ako postoji problem bušenja bunara (kod područja sa mnogo kamena u zemlji), koristi se sistem vazduh-voda.

Turgo hidroturbine

Turgo hidroturbine

Toplotne pumpe vazduh – voda u poslednje vreme postaju sve atraktivnije za rešavanje problema grejanja i hlađenja objekata. Razlog su, pre svega, niži troškovi instaliranja iz razloga što nije potrebno izvoditi građevinske radove oko bušenja bunara.
Takođe, i napredak tehnologije toplotnih pumpi vazduh-voda doveo je praktično do izjednačavanja efikasnosti ovih toplotnih pumpi sa sistemima voda – voda. Korišćenjem toplotnih pumpi u sistemima grejanja i hlađenja mogu da se ostvare uštede i do 80% u odnosu na klasične sisteme grejanja.

Kaplanove LH PowerSpout hidroturbine

Kaplanove LH PowerSpout hidroturbine

Ove hidroturbine namenjene su za sporije reke i veći protok vode. Potrebna visinska razlika je od 1 do 5m, a potreban protok vode od 25 do 55l/s. Power Spout LH hidroturbine dizajnirane su za off grid i on grid sisteme. Jedna hidroturbina može da proizvede i do 1,5kW. Hidroturbine se mogu povezivati u paralelu i to do 10 kom, pa se tako dobija snaga 15 kW. Samo jedna hidroturbina može da proizvede dovoljno energije za jedno domaćinstvo. Ako je proizvodnja po satu npr. 1kWh, za dan će biti 24kWh odnosno mesečno 720 kWh što je dovoljno energije za prosečno domaćinstvo. Instaliranje ovakve hidroturbine na dobroj lokaciji može biti isplativo već za 2 godine.