Baterijski solarni sistem sa solarnim kolektorom snage 5kW – Batajnica

Baterijski solarni sistem sa solarnim kolektorom snage 5kW – Batajnica

Instalacijom solarnog sistema koji se sastoji od solarne elektrane sa setom baterija i kolektorskog sistema za grejanje sanitarne vode, omogućena je potpuna energetska nezavisnost. Solarni sistem zadovoljava sve energetske potrebe za celokupno domaćinstvo što potvrđuje činjenica da objekat nije povezan na elektrodistributivnu mrežu. Kako uz kosrišćenje ove vrste sistema nema dodatnih troškova za struju, rok povrata investicije je od 5 do 7 godina. Takođe, na ovaj način se smanjuje emisija ugljen-dioksida što značajno doprinosi očuvanju životne sredine.

Oprema vodećih svetskih proizvođača koja je korišćena na ovom objektu je:

  • Hibridni Invertor od 5kW
  • Fotonaponski paneli Luxor, Nemačka
  • Set baterija proizvođača Rolls iz Kanade kapaciteta od 15kWh
  • Bosch solarni kolektor sa bojlerom od 150l