ON Grid solarni sistem snage 10kW – Novi Sad

ON Grid solarni sistem snage 10kW – Novi Sad

Kombinacijom solarne elektrane sa tomplotnom pumpom i kolektorskim sistemom, klijent može da ostvari i do 70% finansijske uštede kada su električna i toplotna energija u pitanju.

Pored proizvodnje električne energije i zagrevanja sanitarne vode, ova vrsta sistema pruža mogućnost grejanja objekta. Ugradnjom toplotne pumpe na 1kWh utrošene električne energije dobija se oko 4kWh toplotne energije. ON grid sistem sticanjem statusa kupca-proizvođača daje mogućnost akumulacije viška električne energije u elektrodistributivnu mrežu, kako bi ista mogla da se koristi u zimskim mesecima kada je proizvodnja solarnog sistema minimalna.

Investicijom u ovu vrstu sistema ostvaruje se gotovo potpuna energetska nezavisnost, a period povrata uloženih sredstava je od 5 do 7 godina.

Ove vrste sistema podržavaju daljinsko praćenje proizvodnje putem interneta u svakom trenutku na svakom mestu.

Komponente ovog sistema su:

  • Solarni paneli Luxor, Nemačka
  • Invertor od 10kW Fronius, Austrija
  • Toplotna pumpa Bosch Compress 6000 snage od 13kW
  • 2 Bosch solarna kolektora sa bojlerom od 300l